4
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر گفت: کمیته صدور مجوز سازه‌های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تمدید مجوز‌های موافقت اولیه و ساخت ۴ سازه دریایی موافقت کرد.
ارسال دیدگاه