7
مقام‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از ایجاد کمیته‌ای به منظور شناسایی شناسنامه‌های جعلی خبر دادند.
ارسال دیدگاه