9
بر اثر انفجاری مهیب در کارخانه فولاد سازی ایالت میناس جرایس 30 نفر از کارکنان راهی بیمارستان شدند.
ارسال دیدگاه