4
کتاب "بازیابی یک واقعه" اثر علیرضا کمری، روایت گر خاطرات خانلرمیرزای احتشام‌الدوله در باب جنگ ایران و انگلیس در محمره است.
ارسال دیدگاه