7
دریاچه ارومیه هر روز خشک‌تر می‌شود تا گردشگران چادر‌های خود را در وسط دریاچه ارومیه بر پا کنند.
ارسال دیدگاه