4
پادشاه اردن امروز چهارشنبه با وزیر خارجه قطر دیدار کرد.
ارسال دیدگاه