7
براساس آمار گمرک در ۱۲ ماهه سال ۹۶ بیش از ۳۲۵ تن تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده از کشور‌های مختلف وارد ایران شده است.
ارسال دیدگاه