9
مقامات آمریکایی و افغان تاکید می‌کنند که تلاش‌ها برای نابودی داعش در افغانستان کافی نبوده و همچنان به عنوان یک تهدید در این کشور حضور دارند.
ارسال دیدگاه