17
وزارت دفاع بلژیک از افزایش شمار نظامیان خود در افغانستان خبر داد.
ارسال دیدگاه