15
وزارت خارجه پاکستان طی بیانیه ای خواستار انجام اقدامات در چارچوب قوانین سازمان ملل در مورد مسئله سوریه شد.
ارسال دیدگاه