17
افراد مسلح ناشناس یکی از برجسته‌ترین رهبران تظاهرات چندی پیش در بصره را ترور کردند.
ارسال دیدگاه