5
اکبر طلابکی در کرسی علمی ترویجی انقلاب اسلامی و حقوق و آزادی‌های بشر گفت: آرمان انقلاب اسلامی در حوزه‌ روابط بین‌الملل را ارتقاء و حمایت از آزادی و حقوق انسان دانست.
ارسال دیدگاه