5
نمایشگاهی با محوریت «خیام» از دید هنرمندان معاصر در گالری هپتا برگزار می‌شود.
ارسال دیدگاه