5
به تعدادی نیروی خانم و آقا .با حقوق تا ۲ میلیون جهت شرکت خدماتی نظافتی در کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط ... نوشته استخدام نیروی خانم و آقا جهت شرکت خدماتی نظافتی در کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه