5
وزارت امور خارجه فلسطین سفرای خود در چهار کشور اروپایی را برای رایزنی فراخواند.
ارسال دیدگاه