3
بر اساس آمار گمرک در ۵ ماهه نخست سال ۹۷ در حدود ۷۰۵ تن کیسه خواب از ۳ کشور جهان وارد ایران شده است.
ارسال دیدگاه