4
تصویری که قدیمی‌ترین سنگ مزار اصلی حضرت امام رضا (ع) در سرداب حرم و در زیر ضریح اصلی را نشان می‌دهد.
ارسال دیدگاه