4
دبیر ستاد اربعین کشور گفت: طبق گفته‌های حاضران در مراسم اربعین در سال‌های گذشته حتما امسال نیز گروه‌های مطبوعاتی و دانشگاهی از کشور‌هایی مانند آمریکا و انگلیس در مسیر پیاده روی زائران حضور خواهند داشت تاایجاد تنش و شبهه کنند.
ارسال دیدگاه