4
دیوید هرست روزنامه نگار و تحلیل گر برجسته انگلیسی و سردبیر میدل ایست آی پس از ناپدید شدن جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد عربستانی در ترکیه، در یادداشتی به زوایای پنهان این موضوع پرداخته است.
ارسال دیدگاه