6
کتاب ارزشمند «کتابِ کتاب» حاوی منظومه فکری رهبر معظم انقلاب درباره کتاب و کتابخوانی با تحقیق و تدوین مجید تقی زاده از سوی انتشارات کتاب فردا منتشر شد.
ارسال دیدگاه