4
درجشن مبعث شبکه۳، پیشنهاد تجاری سازی برندهای سه باشگاه فوتبال برتر کشور به عنوان مهمترین و بهترین راهکار درآمدزایی باشگاه‌ها مطرح شد.
ارسال دیدگاه