8
رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به عامل افت بازارهای سهام، بانک مرکزی را مورد حملات لفظی قرار داد.
ارسال دیدگاه