4
رییس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران، گفت: امکان افزودن ترکیبات غیرمجاز و متقلبانه در مکمل‌ها وجود دارد و می‌تواند اثرات بدی از خود بر جا گذارد؛ ما درخواست‌مان از وزارت بهداشت این است که نظارت بیشتری در بازار عرضه مکمل‌ها داشته باشد.
ارسال دیدگاه