4
رکورددار بخش سرعت سنگنوردی جهان سقوط 2 پله ای را در رنکینگ جهانی تجربه کرد.
ارسال دیدگاه