7
در حمله عناصر باقی مانده از داعش به منطقه الاسحاقی در جنوب سامراء دو عراقی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.
ارسال دیدگاه