7
نیویورک تایمز امروز در مقاله‌ای مفصل به موضوع همکاری شرکت‌های مشاوره‌ای با خاندان حاکم در عربستان سعودی پرداخته و از این همکاری با عنوان اتحادی سودآور برای شرکت ها یاد کرده است.
ارسال دیدگاه