3
مدیرکل ارتباطات و مراجعات بنیاد شهید و امور ایثارگران (هاتف) از کاهش ۱۱ درصدی مراجعات حضوری و افزایش ۱۶۶ درصدی ارتباطات اینترنتی و الکترونیک ایثارگران با بنیاد خبر داد.
ارسال دیدگاه