8
اعطا گفت: شهرداری در تلاش است تا به زودی مسئله گودبرداری برج میلاد را تعیین تکلیف کند چرا که این گودبرداری خطرناک بوده ولی شرایط آن، آنقدر حاد نیست که در این بازه زمانی نتوان حلش کرد.
ارسال دیدگاه