4
مس کرمان به دنبال تقویت در فصل نقل و انتقالات است و برای شروعی خوب در لیگ یک آماده می شود.
ارسال دیدگاه