5
تصویری از سقف شگفت انگیز تیمچه بازار خان یزد، خیابان امام، بافت تاریخی یزد را مشاهده می کنید.
ارسال دیدگاه