2
بانک مسکن، در نسخه جدید نصب شده روی دستگاه‌های پایانه‌های فروشگاهی هفت خدمت جدید ارایه می‌کند.
ارسال دیدگاه