3
تصویری از آبگرفتگی در کویت بعد از باران شدید در این شهر را مشاهده می کنید.
ارسال دیدگاه