7
میان گروه های سلفی و نیروهای حزب الاصلاح یمن در تعز درگیری شدید به وقوع پیوسته است .
ارسال دیدگاه