4
کارشناس علوم قرآنی گفت: امیدوارم که همه مسلمانان در راهی که پیامبر اکرم(ص) راهنمایی و هدایت کرده است حرکت کنیم و در آن راه ثابت قدم باشیم تا عضو امت واقعی ایشان باشیم زیرا سیره حضرت محمد (ص) راه نجات انسان است.
ارسال دیدگاه