2
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که مصوبات مجلس درباره لوایح «مبارزه با پولشویی» و «پالرمو» با سه سیاست کلی کشور مغایرت دارد گفت: ما اساسنامه fatf را امضا و تصویب نکرده‌ایم و می‌خواهیم به توصیه آن برخی کنوانسیون‌ها را ملحق شویم و در داخل اجرا کنیم. این توصیه‌ها و الحاق‌ها برای کشور تعهداتی ایجاد می‌کند.
ارسال دیدگاه