5
پیکان و پارس جنوبی در پایان نود دقیقه به تساوی بدون گل رسیدند.
ارسال دیدگاه