4
به تعدادی فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه بزرگ اشراف در کرمان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ... نوشته استخدام تعدادی فروشنده جهت کار در فروشگاه بزرگ اشراف -کرمان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه