4
تصاویری از واکنش شخصیت ها و ورزشکاران نسبت به درگذشت بهرام شفیع، مجری برنامه ورزش و مردم مشاهده می کنید.
ارسال دیدگاه