4
جاروبرقی‌های  پارس خزر  از اولین تولیدات و محصول سالیان دور  این گروه  بوده‌اند. اولین مدل جاروبرقی‌های پارس خزر در مدل ۱۰۴ و با  مشارکت تولیدکنندگان اروپایی (که موتوردستگاه سوئد بوده) تولید و پس از استقبال مصرف‌کنندگان و خریداران برند پارس‌خزر در مدل‌های بعد توسعه بیشتر یافت و مدل  ۴۰۴، تارو، ۶۲۵، ۷۲۴،۷۰۷  یکی پس از دیگری  به گروه مصحول جاروبرقی اضافه شد.
ارسال دیدگاه