6
پل تاریخی دختر کرج ( پل سلیمانیه یا پل شاه عباسی) از سازه‌های دوران صفویه است .
ارسال دیدگاه