4
سالانه شهروندان انگلیسی به نشانه اعتراض به دولت های غربی و اسرائیل به خیابان‌های لندن می‌آیند تا با به آتش کشیدن پرچم این کشور‌ها نارضایتی خود را به شکل نمادین در معرض دید جهانیان بگذارند.
ارسال دیدگاه