8
دبیر سندیکای صنعت مخابرات گفت:حذف آبونمان از قبوض مخابرات با توجه به سر به سر شدن درآمدها و هزینه ها، از توسعه‌های آیتی و خدمات دهی به سایر اپراتورها جلوگیری می‌کند.
ارسال دیدگاه