5
پمپئو در سخنرانی خود عنوان کرد که اگر دولت سوریه نخواسته باشد ایران از این کشور خارج شود، آمریکا نیز کمکی به بازسازی سوریه نخواهد کرد.
ارسال دیدگاه