4
منابع سیاسی آگاه در فلسطین اعلام کردند که در سایه رویکردهای رهبری فلسطین برای اجرای مصوبات اخیر شورای ملی، رهبری فلسطین از مصر به عنوان میانجی‌گر و ناظر بر روند آشتی خواهد خواست تا مجددا پس از عید فطر برای اجرای توافقات آشتی میان طرف‌های فلسطینی وارد عمل شود.
ارسال دیدگاه