16
دفتر ریاست جمهوری عراق از ورود رئیس جمهوری این کشور به ریاض خبر داد.
ارسال دیدگاه