17
کاردار سفارت مصر در سوریه روابط کشورش با دمشق را خوب توصیف کرد.
ارسال دیدگاه