15
فرمانده یگان‌های حفاظت فیزیکی اماکن پلیس پیشگیری پایتخت از خودسوزی جوانی ۲۰ ساله در مقابل ساختمان وزارت کار خبر داد.
ارسال دیدگاه