2
سفیر ایران در سازمان ملل،گفت: اقدام متخلفانه آمریکا پدیده‌ای جدید و در عین حال خطرناک است که پایه‌های اساسی حاکمیت قانون را در سطح بین المللی به چالش می‌کشد.
ارسال دیدگاه