7
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران گفت: سطح تحصیلات مدیران و کارکنان سازمان مدیریت میادین بالاست و مدارک تحصیلی، عمدتاً متناسب با مأموریت‌های سازمانی است.
ارسال دیدگاه