5
معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» در سرای اهل قلم برگزار می شود.
ارسال دیدگاه